Je bent hier:

70 bewoners van zorgcentrum De Vleugels stappen naar rechtbank door vermindering van hun zorgbudet

Zeventig bewoners van het zorgcentrum De Vleugels in Klerken stappen naar de arbeidsrechtbank omdat hun zorgbudget fors gedaald is sinds 1 januari. Dat is het gevolg van een beslissing van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). "Voor mijn cliƫnten betekent het een vermindering van 17 tot 30 procent van hun budget. Nefast voor de kwaliteit van hun zorg", zegt hun advocaat Thomas BAILLEUL. Sinds 2017 geldt een nieuw systeem voor de financiƫle ondersteuning voor volwassenen met een beperking. Ze krijgen zelf een budget van de overheid waarmee ze hun zorg moeten zien te financieren. Dat bedrag verschilt van persoon per persoon en hangt af van hun noden en in welke voorziening de mensen verblijven. Sinds 1 januari wil het VAPH die verschillen wegwerken, volgens het agentschap geen besparking maar wel een herverdeling. De beslissing heeft effecht op het budget van 20.000 volwassenen met een handicap. De helft van die mensen zou een hoger budget krijgen, de andere helft een lager budget.

Van de 300 bewoners van zorgcentrum De Vleugels in Klerken zouden sinds 1 januari zo'n 70 mensen getroffen zijn door een lager zorgbudget. "De vermindering varieert tussen de 18 tot 30 procent en dat is nefast voor de kwaliteit van hun zorg. Volgens het VAPH zou met die vermindering dezelfde zorg mogelijk moeten blijven, maar dat is colgens mij een contradictio in terminis. Met het budget moeten de mensen niet enkel hun basiszorg betalen, maar ook alle nevenactiviteiten. Het staat buiten kijf dat ze onmogelijk nog dezelfde zorg kunnen aankopen. Velen zijn erg ongerust", aldus Bailleul. 

De moeder van een van de bewoners van De Vleugels in de Stokstraat in Klerken ging in beroep tegen de beslissing van het VAPH. De zaak komt op 14 januari voor op de arbeidsrechtbank, die bevoegd is voor overheidsbeslissingen omtrent zorg. De vrouw nam advocaat Thomas Bailleul onder de arm en intussen ging de bal aan het rollen. Al 69 andere getroffen bewoners van de De Vleugels stapten eveneens naar de advocaat om beroep aan te tekenen. "Zo zijn intussen 70 individuele dossiers opgestart. Ik verwacht pas binnen enkele maanden de eerste uitspraken door de arbeidsrechtbank", besluit Bailleul.

Made by Comsa!