Je bent hier:

VAKGEBIEDEN


VERKEERSRECHT

 • Strafrechtelijke verdediging voor de Politierechtbank & Correctionele Rechtbank
 • Burgerlijke procedures inzake aansprakelijkheid

Meer info vind je op de pagina Verkeersrecht


STRAFRECHT

waaronder:

 • Strafrechtelijke verdediging van beklaagde voor Politierechtbank, Correctionele Rechtbank, Hof van Beroep, Hof van Assisen
 • Bijstand aan slachtoffers van misdrijven bij procedure burgerlijke partijstelling
 • Verdediging van aangehoudene voor Raadkamer en Kamer van Inbeschuldigingstelling
 • Bijstand aan gedetineerde bij procedure voor de Strafuitvoeringsrechtbank
 • Bijstand aan verdachte bij politie en onderzoeksrechter naar aanleiding van het eerste verhoor (Salduz bijstand)
 • Verkeersrecht (Alle verkeersovertredingen)
   

HANDELSRECHT

waaronder:

 • Invordering van facturen
 • Contractuele geschillen
 • Koop en verkoop van roerende en onroerende goederen
 • Handelshuur
 • Huur en verhuur van roerende goederen

AANNEMINGSRECHT

waaronder:

 • Aansprakelijkheid van aannemers en architecten
 • Gerechtelijke en minnelijke expertises
 • Opstellen van aannemingsovereenkomsten en algemene voorwaarden
 • Bemiddeling en geschillen voor de rechtbank

PERSONEN- EN FAMILIERECHT

waaronder:

 • Afstamming
 • Onderhoudsgeld
 • Verblijfsrecht voor kinderen
 • Echtscheidingen
 • Nalatenschappen en erfenissen
 • Testament
 • Verzoekschriften aanstelling voorlopig bewindvoerder
 • Alle procedures voor de familierechtbank

APPARTEMENTSMEDE-EIGENDOM

 

Made by Comsa!